Om oss

Att få en cancerdiagnos är jobbigt, oavsett ålder, kön eller cancerform. Livet blir plötsligt helt annorlunda, man brottas med tankar man tidigare aldrig haft. Har man nyligen fått sin diagnos, eller är mitt i en behandling, så har man många frågor, tankar och känslor kring den närmaste framtiden.

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i vårt län. Vi finns för dig som har fått diagnosen bröstcancer. Hos oss kan du träffa andra som också drabbats, ställa alla de frågor du inte vågar ställa någon annanstans och du kan räkna med att få svar!

Emmaföreningen bildades 1981. Vi tillhör Bröstcancerförbundet som är en riksorganisation. Läs mer om Bröstcancerförbundet här.

Vi arbetar med att tillvarata bröstcancerbehandlades intressen i Jämtlands län. Vårt arbete är ideellt, och ju fler vi blir, ju starkare röst får vi och desto större möjlighet har vi att kunna påverka och förbättra bröstcancervården.

I Emmaföreningen finns stödpersoner med tystnadsplikt om man vill prata med någon om det man går igenom. Alla stödpersoner är utbildade och har själva haft bröstcancer. Det finns även en stödperson till anhöriga.

Föreningens medlemmar verkar som stöd för bröstcanceropererade och deras anhöriga samt för att skapa goda kontakter med sjukvården och vara ett komplement till sjukvårdens resurser. Alla arbetar och stöttar helt ideellt med utgångspunkt från egna erfarenheter.

Bli medlem

Vill du bli ordinarie medlem eller stödmedlem, så kan du enklast använda anmälningsformuläret på fliken "Bli medlem". Du som är närstående eller inte har haft en bröstcancerdiagnos välkomnar vi gärna som stödmedlem. Medlemsavgiften är 160 kr per år. Som medlem i Bröstcancerföreningen får du tidningen Brofästet 4 ggr/år.

Kontakt

Bröstcancerföreningen Emma Jämtland Härjedalen
Biblioteksgatan 29 B
83142 ÖSTERSUND
Tel: 070-8932211 , ordförande.

E-post: jamtland@brostcancerforbundet.se

Stödpersoner

En stödperson är en bröstcancerbehandlad kvinna som har arbetat sig igenom sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans. Hon är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått stödpersonsutbildning. Hon arbetar ideellt, har tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Hon ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av egna erfarenheter.

Här finns kontaktuppgifter till våra stödpersoner.

Mer om Bröstcancerförbundets stödpersonsverksamhet.

Styrelsen

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du vill framföra något du tycker att vi ska arbeta med i Emmaföreningen.

Här finns kontaktuppgifter till styrelsen.

Facebook

Varmt välkommen till vår slutna sida för medlemmar "Emmaföreningen" på Facebook.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem