Hälso- och Sjukvårdsnätverket vill bjuda in er förening till ett möte där vi har bjudit de sjukvårdspolitiska talespersonerna för riksdagspartierna.

29 augusti

Politikerna kommer att få 5 minuter var att berätta om deras planer för Hälso- och Sjukvården. Sedan kommer deltagarna att få ställa frågor.

Den 31 augusti, kl.14-17 via Zoom.

Mötet är kostnadsfritt.

Svara via mail om ni har möjlighet att deltaga. Obs! max antal på mötet.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,

Hälso- och Sjukvårdsnätverket
Tel 070-288 80 54

www.hsvn.se

kontakt@halsosjukvardsnatverket.se


Mötesplatsen för Hälso- och SjukvårdsSverige

Tillsammans tar vi fram lösningar för Sveriges patienter!

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem